Algemene Voorwaarden

ANNULEREN NA HET GEVEN VAN EEN OPDRACHT

Ben je met Animatiestudio Fris een opdracht overeen gekomen, maar wil je daar toch vanaf zien? In een vroeg stadium kan dat en denken we graag met je mee. Bij cancelen na het moment dat er akkoord gegeven is op het script brengt Animatiestudio Fris 35% van de kosten in rekening. Bij cancelen na het leveren van de eerste versie van een animatie brengt Animatiestudio Fris 100% procent in rekening.

Animatiestudio Fris heeft het recht om – indien noodzakelijk geacht door de organisatie – een opdracht kosteloos te annuleren. Eventueel reeds betaald bedragen worden in die situatie volledig terugbetaald binnen 14 dagen.  

Alle bedragen zijn exclusief BTW. De factuur voor een opdracht wordt door Animatiestudio Fris na het leveren van de opdracht verzonden en moet binnen 30 dagen betaald worden. Gebeurt dat niet, heeft Animatiestudio Fris het recht het geld te verhalen.

VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie die door klanten wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor de de medewerkers van Animatiestudio Fris en betrokken partijen  bij de productie.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.