* NAW gegevens
* Telefoonnummer
* Factuuradres
* E-mailadres
* Websiteadres
* Betalingsgegevens
* Advertenties
Onze dienst vertoont advertenties, waarbij wij persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden.
 
Hierbij worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:
 
* uw NAW gegevens
* uw e-mailadres
* door u zelf opgegeven interesses
* langs automatische weg verzamelde (vermoedelijke) interesses van u
* de paden waarlangs u door de dienst navigeert
* statistieken over hoe u de dienst gebruikt 
 
Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij er sprake is van één of meerdere van de in dit artikel genoemde uitzonderingen, te weten:
 
* voor de uitvoering van de diensten van iBucketList zijn derden ingeschakeld
* indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven
* in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure
* ter bescherming van de rechten of het eigendom van Animatiestudio Fris
* ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid
* bij verdenking of constatering van fraude of andere illegale activiteiten
De werknemers van Animatiestudio Fris en de door Animatiestudio Fris bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.
 
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
 
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
 
* Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
* Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
* Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
* Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen. 
 
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.